HM Expert - Administrare si Lichidare Judiciara HMExpert Administrare și Lichidare Judiciară

KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L.

Subscrisa, KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L., societate în faliment, ce formează obiectul dosar

Mai mult


Vânzări active mobile

Înapoi

VLASE INTERNATIONAL S.R.L. - VANZARE MASINI

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, VLASE INTERNATIONAL S.R.L. – in faliment, cu sediul social in comuna Gheorghe Lazar, nr. cadastral 295, corp C4, biroul nr. 3, judetul Ialomita, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J21/296/2009, Cod de identificare fiscală 25876538, prin lichidator judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L., reprezentat prin practician în insolvenţă Mihaela Hamza, cu sediul in Bucureşti, str. Medic Col. Stoenescu nr.15, ap.1, sector 5, Tel/fax 021.310.48.84, e-mail office@hmexpert.ro, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 18.01.2019, pronuntata de Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, in dosarul nr. 704/98/2018, organizeazã licitatie publicã cu strigare pentru valorificarea bunurilor mobile constand in autovehicule.
Vânzarea va respecta hotarârea Adunarii creditorilor din 27.08.2020, în sensul ca vânzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, cu preturile de pornire la licitatie stabilite prin raportul de evaluare aprobat, dupa cum urmeaza:
- autoturism VW POLO, 2009, 1198 cmc benzina, EUR 4 - pret pornire licitatie 350.63 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare;
- autoturism VW POLO, 2009, 1198 cmc benzina, EUR 4 – 382.50 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare;
- autoturism VW POLO, 2009, 1198 cmc benzina, EUR 4 – 382.50 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare;
- autoturism TOYOTA RAV 4, 2006, 2231 CMC, eur 4 – 1058.75 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare;
- autoutilitara RENAULT VI PREMIUM 410, 2008, 11200 kg – 775.13 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare;
- autoturism DACIA LOGAN, 2011, 1149 cmc benzina – 1152.00 euro, pret stabilit prin raportul de evaluare.

In ceea ce priveste TVA-ul se vor aplica dispozitiile legale in vigoare de la data vanzarii.
Mentionam ca persoana impozabilă VLASE INTERNATIONAL SRL, cu domiciliul fiscal jud. Ialomiţa, sat Gheorghe Lazăr com. Gheorghe Lazăr, care a fost înregistrată în scopuri de TVA identificată cu codul RO 25876538 figurează la data de 07.04.2021, (data solicitarii) ca persoană impozabilă a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând din data de 01.08.2020. Anularea înregistrării a fost operată în registru de organele fiscale în data de 10.08.2020
Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În oricare situatie, conform dispozitiilor art. 91 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.
Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor supuse vânzarii au obligatia sa anunte lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilita pentru vânzare, sub sanctiunea decaderii.
Licitatia se va desfasura saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar HM EXPERT IPURL din Bucuresti, str. Medic Col. Stoenescu, nr. 15, sector 5.
Adjudecarea se va face în conformitate cu dispozitiile Caietului de sarcini.
Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termenul stabilit prin Caietul de sarcini.
Datele concrete privind organizarea si desfasurarea licitatiei, conditiile pentru declararea adjudecatarului, regimul juridic al garantiei de participare, obligatiile licitatorilor si achizitionarea caietului de sarcini, etc., se pot obtine zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfasurarii licitatiei, telefon : 021.310.48.84/0722.563.286.
Participarea la licitatie este conditionata de achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire, de achizitionarea caietului de sarcini si de plata taxei de participare la licitatie de 0,05 % din pretul de licitatie.
Prezenta publicatie de vânzare va fi afisata la sediul lichidatorului judiciar (locul de desfasurare a licitatiei publice), la grefa Tribunalului Ialomita, si la sediul Primariei mun.Slobozia.
Anunturi cu privire la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media si pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR).

HM EXPERT IPURL
Prin av. Mihaela HAMZA

Prezentul document contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul document, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia, au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Copyright © 2016 HM Expert IPURL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.