HM Expert - Administrare si Lichidare Judiciara HMExpert Administrare și Lichidare Judiciară

KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L.

Subscrisa, KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L., societate în faliment, ce formează obiectul dosar

Mai mult


Vânzări active imobile

Înapoi

SPECIAL INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L., IN FALIMENT,

SPECIAL INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L., reprezentat prin practician în insolvenţă Mihaela Hamza, cu sediul in Bucureşti, str. Medic Col. Stoenescu nr.15, ap.1, sector 5, Tel/fax 021.310.48.84, e-mail office@hmexpert.ro, vinde teren intravilan in suprafata de 2.500 m.p., din acte, respectiv in suprafata de 2.482 m.p., din masuratori, situat in Bucuresti, sectorul 5, str. Dantelei, nr.110 - 130, avand numar cadastral 237151, inscris in Cartea Funciara nr. 237151 Bucuresti Sectorul 5, la pretul de 483.205 euro, pret redus cu 10% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare.
Terenul are acces la reteaua de energie electrica, gaze, apa si canalizare. Accesul din strada cu o deschidere de 45,60 mp, se face pe strazi asfaltate. Vecinatatile sunt locative si de servicii.
Bunul imobil ce se vinde este grevat de sarcini (ipoteca legala).
Licitatiile se vor desfasura saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Medic Col. Stoenescu, nr. 15, sector 5. Participarea la licitatie este conditionata de achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire, de achizitionarea caietului de sarcini si de plata taxei de participare la licitatie de 0,05 % din pretul de licitatie.
Relatii suplimentare: www.hmexpert.ro, e-mail office@hmexpert.ro, tel/fax 021 310.48.84.

Descarcă PDF
Copyright © 2016 HM Expert IPURL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.