HM Expert - Administrare si Lichidare Judiciara HMExpert Administrare și Lichidare Judiciară

Mai mult

Servicii

Alaturi de colaboratorii nostri cu reputatie in domeniul financiar, bancar, administrativ, fiscal - avocati, experti, evaluatori, notari, executori judecatoresti, traducatori - asiguram indeplinirea tuturor atributiilor legale, dintre care enumeram:

  • Intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, si depunerea, în termenul legal, a unui plan de reorganizare.
  • Supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului.
  • Conducerea în tot sau în parte a activitatii debitorului.
  • Introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor.
  • Examinarea creantelor si, atunci când este cazul, demararea procedurilor judiciare in vederea recuperarii acestora.
  • Întocmirea tabelelor de creante.

Mentionam ca intreaga activitate de administrare si lichidare judiciara se afla sub controlul judecatorului sindic.

Copyright © 2016 HM Expert IPURL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.