HM Expert - Administrare si Lichidare Judiciara HMExpert Administrare și Lichidare Judiciară

KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L.

Subscrisa, KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L., societate în faliment, ce formează obiectul dosar

Mai mult


Vânzări active imobile

Înapoi

MKD-EXIM S.R.L., anunț vânzare


Subscrisa, MKD-EXIM SRL, societate in faliment, ce formeaza obiectul dosarului nr. 3755/88/2010, al Tribunalului Tulcea, prin lichidator judiciar HM EXPERT IPURL, organizeazã licitatie publicã cu strigare pentru valorificarea bunului imobil apartinand societatii debitoare constand in „TEREN INTRAVILAN SI BLOC DE LOCUINTE P+1 ”, situat in Soseaua Agighiol, km. 8, jud. Tulcea. Bunul imobil se compune din teren intravilan in sprafata de 1.300 mp, identificat cu numar cadastral CAD 4487 si un bloc de locuinte P+1 E, cu o suprafata construita la sol de 179,55 mp si o suprafata desfasurata de 359,10 mp, identificat cu numar cadastral 4487 – C1.
Vanzarea respecta hotarârea Adunarii creditorilor din 16.11.2021, în sensul ca vânzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, cu pretul de pornire de 15.250 euro, pret redus cu 50% fata de raportul de evaluare.
In ceea ce priveste TVA-ul se vor aplica dispozitiile legale in vigoare de la data vanzarii.
Mentionam ca persoana impozabilă MKD-EXIM SRL, cu domiciliul fiscal Jud. Tulcea, Mun. Tulcea, Str. Babadag, nr.15, bl.7, sc.A, ap.3 care a fost înregistrată în scopuri de TVA identificată cu codul RO 13186429 figurează ca persoană impozabilă a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând din data de 01.07.2009.
Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activul ce se vinde nu este gravat de sarcini.
În oricare situatie, conform dispozitiilor art.53 din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art. art.518 alin.4 Cod de procedura civila, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare, sau drepturi de retentie de orice fel, ori masuri asiguratorii.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzarii au obligatia sa anunte lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilita pentru vânzare, sub sanctiunea decaderii.
Licitatia se va desfasura saptamanal, incepand cu data de 20.12.2021, in fiecare zi de luni, la ora 14, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Medic Col. Stoenescu, nr. 15, sector 5.
Adjudecarea se va face în conformitate cu dispozitiile Caietului de sarcini.
Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termenul stabilit prin Caietul de sarcini.
Datele concrete privind organizarea si desfasurarea licitatiei, conditiile pentru declararea adjudecatarului, regimul juridic al garantiei de participare, obligatiile licitatorilor si achizitionarea caietului de sarcini, etc., se pot obtine zilnic între orele 09:00 – 15:00 de la locul desfasurarii licitatiei, telefon : 021.310.48.84/0722.563.286.
Participarea la licitatie este conditionata de achitarea garantiei de participare de 20% din pretul de pornire – in suma de 3.050 euro, de achizitionarea caietului de sarcini in suma de 2.500 lei+TVA si de plata taxei de participare la licitatie de 0,5% din pretul de licitatie, respectiv de 91,50 euro.

Prezenta publicatie de vânzare va fi afisata la sediul lichidatorului judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Tribunalului Tulcea, la adresa imobilului, la Primaria Valea Nucarilor, jud. Tulcea.

Anunturi privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.

Descarcă PDF
Copyright © 2016 HM Expert IPURL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.