HM Expert - Administrare si Lichidare Judiciara HMExpert Administrare și Lichidare Judiciară

KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L.

Subscrisa, KUMC PROPERTIES & DEVELOPMENT S.R.L., societate în faliment, ce formează obiectul dosar

Mai mult


Vânzări active imobile

Înapoi

ALEX S.R.L., anunț vânzare

Subscrisa ALEX S.R.L., societate în faliment, ce formează obiectul dosarului nr.1679/88/2009* aflat pe rolul Tribunalului Tulcea Sectia Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, prin lichidatorul judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L., organizează licitaţie publică cu strigare, pentru valorificarea bunului imobil apartiand societatii antementionate, constand in TEREN in suprafata de 1.499 m.p. avand numar cadastral 517/1 si CONSTRUCTIE ( depozit si birouri), in suprafata de 223,09 m.p., avand numar cadastral 517/2, situat in Babadag, str. Ion Nitescu nr.20, jud. Tulcea.
Vanzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, cu pretul de pornire de 20.597,60 euro, pret redus cu 60% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare.
In ceea ce priveste TVA-ul se vor aplica dispozitiile legale in vigoare de la data vanzarii.
Mentionam ca persoana impozabilă ALEX S.R.L., cu domiciliul fiscal jud. Tulcea, orş. Babadag, str. Mihai Viteazu, nr.2.A, bl.57, Sc.D, ap.7 care a fost înregistrată în scopuri de TVA identificată cu codul RO 2363215 figurează ca persoană impozabilă a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând din data de 01.08.2015. Anularea înregistrării a fost operată în registru de organele fiscale în data de 16.09.2015.
Activul ce se vinde este gravat de ipoteca de gardul I, instituita in favoarea Raiffeisen Bank SA.
În oricare situatie, conform dispozitiilor art.53 din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.518 alin.4 Cod de procedura civila, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare, sau drepturi de retentie de orice fel, ori masuri asiguratorii.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzarii au obligatia sa anunte lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilita pentru vânzare, sub sanctiunea decaderii.
Licitatiilor se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Medic Col. Stoenescu, nr. 15, sector 5, in fiecare zi de miercuri, ora 16.
Adjudecarea se va face în conformitate cu dispozitiile Caietului de sarcini.
Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termenul stabilit prin Caietul de sarcini.
Datele concrete privind organizarea si desfasurarea licitatiei, conditiile pentru declararea adjudecatarului, regimul juridic al garantiei de participare, obligatiile licitatorilor si achizitionarea caietului de sarcini, etc., se pot obtine zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfasurarii licitatiei, telefon : 021.310.48.84/0722.563.286.
Participarea la licitatie este conditionate de achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire, de achizitionarea caietului de sarcini si de plata taxei de participare la licitatie.
Prezenta publicatie de vânzare va fi afisata la sediul lichidatorului judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Tribunalului Tulcea, la adresa imobilului si la Primaria mun. Tulcea.
Anunturi privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media, pe site-ul lichidatorului judiciar si pe site-ul UNPIR.

Descarcă PDF
Copyright © 2016 HM Expert IPURL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.